cedok ialah salah satu alat seperti spatula akan tetapi besar yang fungsinya merupakan untuk mengambil nasi dari magic com ataupun tempat nasi. lazimnya sauk ini sungguh senantiasa dikenakan dalam tiap-tiap kali mengambil nasi supaya lebih simpel. mengambil nasi bisa aja memanfaatkan spatula, tetapi memerlukan era lambat buat bisa menggenapi piring yang sudah kamu sediakan bakal makan. kemudian dari itu gayung dibikin buat menyepelekan kamu dalam mengambil nasi.berlanjut yang sekiranya jadi pertanyaan sesudah itu yang harus sanggup anda jawab ialah perihal berapa harga dari sendok gawang itu?

...